Start mehanizem.

Primeren za motorno koso GartenXL 5v1