Garancija proizvajalca

Družba IPO-TEH d.o.o. (v nadaljevanju tudi: dajalec garancije) kupcu jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje njenih izdelkov za čas 2 (dveh) let od izročitve izdelka njenemu kupcu (zakonski garancijski rok).

Dajalec garancije se zavezuje, da bo napake pri delovanju izdelka, ki bi se pojavile v garancijskem roku na svoje stroške odpravil sam, v razumnem času, ki ne bo daljši od 45 dni od prejema reklamiranega izdelka in kupčevega pisnega obvestila o napaki oz. da bo kupcu v navedenem roku izročil nov izdelek iste vrste in najmanj iste kakovosti.

Garancija velja na območju Slovenije oz. držav članic EU.

Garancija velja za napake pri delovanju izdelka, ki so posledica pomanjkljivosti uporabljenih materialov in nepravilnosti v procesu proizvodnje pod pogojem, da je izdelek bil montiran in uporabljen v skladu z navodili proizvajalca.

Garancija ne velja v primeru:

 • uporabe izdelka v nasprotju z navodili proizvajalca, kot tudi v primeru nespoštovanja navodil,
 • uporabe izdelka v namene za katere ni bil izdelan,
 • napačne montaže izdelka,
 • mehanskih poškodb in napak nastalih brez krivde proizvajalca,
 • poškodb in napak nastalih zaradi elementarnih nesreč (strela, potres, požar, poplave, ipd.) ali naključja,
 • poškodb in napak nastalih zaradi neprimerne napetosti električnega omrežja (npr. električni udar, ipd.),
 • popravil ali posegov v izdelek opravljenih s strani osebe, ki je proizvajalec za to ni pooblastil,
 • kakršnihkoli modifikacij izdelka.

Dajalec garancije se zavezuje, da bo kupcu zagotovlja servis in nadomestne dele za izdelke še 3 leta po preteku obveznega garancijskega roka.

Zgoraj navedeni pogoji garancije, ne izključujejo pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti dajalca garancije za napake na blagu.

Ta garancijski list velja samo za blago izdano skupaj z garancijskim listom. Garancija velja samo pod pogojem, da je priložena originalna faktura(e).

Izvajanje servisa in odprave napak:
IPO TEH d.o.o.
Lokarje 19
1217 Vodice
T: 040-794-477
M: info@gartenxl.si

Servis in nakup rezervnih delov

Če potrebujete servis za svojo napravo GartenXL, vam nudimo storitev popravila in nakup rezervnih delov, pooblaščeno s strani GartenXL.

Preden nas kontaktirate gleda servisa, ponovno preberite navodila za uporabo, zlasti razdelek o odpravljanju težav. Tam boste pogosto našli odgovore na težave pri delovanju vaše naprave. Opisane rešitve spadajo pod redno vzdrževanje naprave in ne pod servisno popravilo. Pogoste težave, s katerimi se srečujejo uporabniki pri uporabi naprave, so:

 • Pri napravah z motorji z notranjim izgorevanjem (4-taktni motorji): nezadostna količina olja v motorju.
 • Iz naprave se kadi dim ali naprava ne vžge: prevelika količina olja v napravi.
 • Pri napravah z električnimi motorji, bencinski pihalniki ipd.: na napravi niso nameščeni vsi varnostni elementi, ki preprečujejo poškodbe uporabnika. Mikrostikala onemogočajo zagon motorja.

1. IDENTIFIKACIJA PROBLEMA NAPRAVE

Če mislite, da potrebujete servis za svojo napravo GartenXL, nam pošljite e-pošto na: info@gartenxl.si, z zadevo “Naročila servisa – [Vaše ime in priimek]”.

Prosimo, da nam posredujete naslednje informacije:

 • Kateri model ali napravo imate?
 • Do katere napake prihaja?
 • Slike in videoposnetke napake.
 • Podroben opis napake.
 • Vaše podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, številka računa ali naročila).

2. POŠILJANJE NAPRAVE NA SERVIS

Če po opravljenem prvem koraku (IDENTIFIKACIJA PROBLEMA NAPRAVE), ugotovimo, da vaša naprava potrebuje servis, jo pošljite na naslov: IPO-TEH d.o.o., Lokarje 19, 1217 Vodice, kjer bodo naši tehniki pregledali težavo in jo odpravili. Pri tem prosimo upoštevajte naslednja navodila:

 • Naprava mora biti v originalni embalaži ali v primerljivi škatli. Če embalaže ni, vam bomo to dodatno zaračunali.
 • V primeru bencinskih naprav, izdelek med transportom ne sme vsebovati olja ali bencina.
 • V primeru baterijskih oz. akumulatorskih naprav, izdelek pošljite brez baterije in polnilcev.

Naprava mora biti ustrezno pakirana in zaščitena, da med transportom ne pride do poškodb!

V prvih 24 mesecih ne boste imeli nobenih stroškov storitev. Po preteku 24 mesecev bodo stroški servisa zaračunani za popravila, ki niso zajeta v garanciji.

Garancija in servis veljata samo z računom.

NABAVA REZERVNIH DELOV

Trudimo se zagotoviti vse rezervne dele, ki jih potrebujete za vašo napravo. Vsi rezervni deli, ki jih ponujamo, so objavljeni na naši spletni strani na povezavi: https://www.gartenxl.si/rezervni-deli/.

Če kljub temu ne najdete ustreznega rezervnega dela za vašo napravo, nam pišite na info@gartenxl.si z zadevo “Naročilo rezervnega dela – [Vaše ime in priimek]”.

Prosimo, da nam posredujete naslednje informacije:

 • Kateri rezervni del potrebujete?
 • Za kateri model ali napravo ga potrebujete?
 • Vaše podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, številka računa ali naročila)
 • Če niste prepričani, kateri del potrebujete, nam pošljite slike in videoposnetke dela, ki ga potrebujete.

OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI

 • OPOZORILO: Da bi se izognili resnim osebnim poškodbam, ne poskušajte uporabljati tega izdelka, dokler niste temeljito prebrali in popolnoma razumeli tega priročnika za lastnike. Če opozoril in navodil v tem priročniku za lastnike ne razumete, ne uporabljajte tega izdelka.
 • OPOZORILO: Uporaba katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči hude poškodbe oči. Pred začetkom uporabe električnega orodja vedno nosite zaščitna očala ali zaščitna očala s stranskimi ščitniki in po potrebi celoten ščit za obraz.
 • Vzdrževanje zahteva izjemno skrb in znanje ter ga sme opravljati le kvalificiran serviser. Za servis priporočamo, da izdelek vrnete v naš najbližji pooblaščeni servisni center za popravilo. Pri vzdrževanju uporabljajte le identične nadomestne dele.
 • Izdelka ne popravljajte sami, saj je to lahko življenjsko nevarno in izdelek ne bo več upravičen do garancije.